De vorige cursusdagen

In 2005 zijn Robin Scherrenburg (www.Impactive.nl) en ik gestart met de intensieve cursus 'servicedesk binnen vraaggerichte organisaties. Robin is sinds 2008 andere dingen gaan doen> Henk Rietveld heeft hem vervangen. De volgende staat weer gepland voor maart 2009. Hier staan enkele foto's die een mooie impressie geven van de afgelopen vijf jaar.