Regie tussen vraag en aanbod

De functie van een regieorganisatie als deskundige verbinder van ict-vraag en -aanbod is erg populair. Veel organisaties experimenteren met de implementatie van de regiefunctie, zodat zij na uitbesteding grip kunnen houden op de uitvoering van de ict-diensten. Maar hoe krijgt en houdt de regieorganisatie grip op de interne ict-behoefte?

Hoe vertaalt zij dit in een gebundelde vraag die aansluit bij het aanbod? Dit komt aan bod in het artikel ICT-regie tussen behoefte en aanbod dat in het ICT-tijdschrift TIEM is verschenen.

In dit artikel wordt ingegaan op de ict-regie als een partij in een netwerkomgeving waarin zij vraag en aanbod bij elkaar brengt door te jongleren tussen de verschillende belangen binnen de organisatie. Daartoe wordt een schema geschetst waarbij de ict-regie zich tussen vier belangrijke partijen bevindt: afnemers, klanten (of opdrachtgevers), bestuur (of algemeen management) en leveranciers. Deze benadering geeft inhoud aan het spanningsveld tussen behoeften, kosten en opbrengsten, maakt duidelijk dat de meerwaarde van de ict-regie vooral bij de business moet worden gevonden en geeft inzicht in de relaties met de verschillende
partijen op strategisch, tactisch en operationeel niveau.