Praktijkvoering in de praktijk voor fysiotherapeuten

In 2012 en 2013 is in samenwerking met Fysoptima een training voor praktijkhouders/ fysiotherapeuten over bedrijfsvoering ontwikkeld en uitgevoerd.


Over de training
De training van twee dagen is gericht op de bedrijfseconomische kant van het voeren van een praktijk. Kenmerkend voor de training is dat met een praktische aanpak concrete handvatten worden aangereikt voor het samen met medewerkers verbeteren en versterken van output van de eigen praktijk. Oplossingen worden aangereikt en kunnen direct de volgende ochtend worden ingezet.

Voor wie?
U denkt dat u een hoger rendement uit uw praktijk kunt halen. U hebt het idee dat het goed gaat maar u heeft geen goed inzicht in de kosten en de kansen. U wilt meer grip op de resultaten en de relatie met kosten, behandelgemiddelde en omzet. Deze vragen en nog meer worden behandeld in deze training.

Wat willen we bereiken

 • Inzichten in de eigen praktijk situatie.
 • Effectief inspelen op de ontwikkelingen binnen en buiten de gezondheidszorg.
 • Richting geven aan de verandering en richting houden.
 • Kosten verlagen, opbrengsten verhogen en kwaliteit van de bedrijfsvoering verhogen.Aanpak
Langs drie thema’s wordt de kwaliteit van de organisatie versterkt: personeel, cliënt, en bedrijfsvoering. Onderdeel van de middagen zijn:

 • Deskundige introducties en praktische oefeningen.
 • Vooraf de gelegenheid om eigen vragen en praktijksituaties in te brengen.
 • Tijdens de training is veel ruimte voor discussie en collegiale toetsing.
 • U bepaalt in grote beïnvloed opzet en inhoud van de training doordat gericht wordt ingespeeld op uw vragen en reacties.
 • Reflectie op praktijkopdrachten in de training.
 • Realistische inzichten gebaseerd op eigen ervaringen.
 • De mogelijkheid bestaat voor individuele intervisie tijdens en na de training.
 • Oplossingen die werken.


Vragen die worden beantwoord
Vragen die onder meer in de training aan bod komen zijn:

 • Hoe geef ik richting aan de bedrijfsvoering?
 • Hoe verbeter ik de bedrijfsvoering?
 • Hoe gebruik ik kengetallen?
 • Wat betekenen de ontwikkelingen in de omgeving voor mij?
 • Hoe motiveer ik mijn medewerkers?
 • Hoe neem ik mijn medewerkers mee?
 • Hoe presenteer ik mijn praktijk?
 • Hoe verlaag ik de kosten?
 • Hoe ervaren mijn cliënten de praktijk?
 • Hoe werk ik samen met andere zorgverleners?
 • Hoe ga ik om met andere partners in mijn omgeving?
 • Hoe continueer ik verbeteringen?