Overslaan en naar de inhoud gaan

BiSL Next

BiSL Next

Organisaties moeten omgaan met ongekende vormen van verandering in de manier waarop zij hun business voeren. Vaak worden deze wijzigingen door IT geïnitieerd en wordt IT bijna altijd beïnvloed door wijzigingen in de business. Business informatie beheer is hiervoor een cruciale taak. Business Informatie Management houdt zich bezig met effectief businessinformatiebeheer. Denk hierbij aan Portfolio- en programmabeheer in lijn met de organisatiestrategie; Ontwerp van informatiediensten die voldoen aan businessbehoeften; Wendbaarheid, transformatie en verbetering van business informatiediensten; Selecteren van de juiste technische (technologie . . .) infrastructuur en Inzetten van de juiste competenties op het juiste moment. Om deze reden is BiSL opgezet.

Om grip te hebben op informatie binnen organisaties is BiSL ontwikkeld. BiSL-Next is gericht op informatie-gestuurde businessdiensten. Het BiSL framework beschrijft de activiteiten die nodig zijn om de verantwoordelijkheden van BIM vast te stellen en te operationaliseren.

BiSL Next, ontwikkeld in 2017, is de nieuwe generatie van het framework BiSL. Het framework bestaat uit een verzameling publicaties met een beschrijving van het framework, best practices, white papers, artikelen en presentaties.
Het model ondersteunt rendementsverbetering door beter gebruik van informatie en technologie in de organisatie. In het model wordt de focus gelegd op business informatie behoeften, IT intensief service ontwerp, business focus op het management van applicaties en sourcings-strategieën.

BiSL Next helpt richting te geven op innovatie van de business door het proces van denken over (nieuwe) diensten te structureren. Daarmee wordt Business Informatie Management als managementfunctie geborgd om de integriteit te waarborgen van de informatie binnen de business, effectief en efficiënt.