Collaborative Business Service Design

What is Collaborative Business Service Design?Het Regiebureau, sturen op resultaat
Door verzakelijking, vaak als gevolg van uitbesteding, is behoefte aan regie op het resultaat van werk dat door interne of externe partijen wordt uitgevoerd. In dit boek worden de belangrijkste zaken beschreven bij het ontwikkelen, bouwen, vormgeven, en verbeteren van regie voeren op het resultaat van zakelijke dienstverlening. Het gaat dan om:

Servicedesk, spin in het facilitaire web, 2de herziene drukDe servicedesk, spin in het facilitaire web, tweede druk

Subscribe to FMresource.nl RSS