Masterclass: de moderne klantgerichte facilitaire organisatie (gestopt)

Deze masterclass is verzorgd in de periode tussen 2007 en 2010. Hij wordt niet meer gegeven.

Heeft u al nagedacht hoe u uw organisatie beter kunt inrichten? En hoe u in een vraaggerichte facilitaire organisatie uw klant beter van dienst kunt zijn?

Tijdens deze masterclass worden in 12 uur zes belangrijke thema´s behandeld. Deze masterclass draagt bij aan de professionalisering van uw afdeling. U ontmoet vakgeboten en ervaringsdeskundigen. U versterkt uw eigen positie en die van uw afdeling. U kunt effectiever sturen bij belangrijke strategische keuzes.

Unieke opzet:

 • Voor iedereen die buiten de waan van de dag met collega's wil nadenken over de ontwikkelingen en behoeften van de moderne facilitaire organisatie.
 • De cursus bied u de mogelijkheid om ontspannen in te spannen,
 • u ontvangt een zeer uitgebreid werkboek dat ook als nuttig naslagwerk kan worden gebruikt,
 • u ontvangt voorbeelden uit de praktijk, checklisten, oefeningen, methodes en thema's
 • de afsluiting is met een heerlijk diner en geeft de mogelijkheid voor netwerken en napraten,
 • iedere deelnemer ontvangt de managementroman 'Het Rieten Dak'gratis,
 • maximaal 15 deelnemers.

Thema's:

 • de eerste dag; start van de nieuwe organisatie (missie, visie en sturingsconcepten)
 • De illusie van leidinggeven (de mens is de belangrijkste bouwsteen).
 • De klant centraal (wat wil de klant en hoe kan facility management de vraag van de klant beter beheersen?
 • Facility management in control (sturing en beheersing, managementinformatie en governance).
 • FM-organisaties in ontwikkeling (ontwikkeling en facilitaire regieorganisatie).
 • Het terras; terug- en vooruitblik (alles komt bij elkaar: de vraaggerichte facilitaire organisatie vanuit alle invalshoeken).

Bekijk ook enkele pagina's uit het werkboek: Uittreksel uit het (concept)werkboek

Docenten
Deze cursus wordt verzorgd door Henk Rietveld, Leon-Paul de Rouw en Harry Slegh. Zij staan borg voor jarenlange praktijkervaring gecombineerd met een schat aan theoretische kennis.

 • Henk Rietveld is nu ruim tien jaar directeur van facilitaire organisaties. Hij schrijft artikelen voor facilitaire vaktijdschriften en verzorgt colleges en lezingen. Per 1 januari 2008 is hij directeur van RIEFA (Rietveld Facilitair Advies). Hij schrijft artikelen voor vaktijdschriften en verzorgt masterclasses, workshops en trainingen (zie ook www.praktijkvanrietveld.nl.). Zijn nieuwe boek verschijnt in april 2009: Regie in de praktijk. Hij is mede auteur van het boek over facility management: Het Rieten Dak.
 • Drs ing Leon-Paul de Rouw was verschillende jaren senior organisatie-adviseur bij adviesbureaus in het bedrijfleven. Nu is hij programmamanager bij de Rijksoverheid. Daarnaast verzorgt hij cursussen en workshops. Hij schrijft regelmatig artikelen voor Facility Management Magazine, Overheid Facilitair en Facto.
 • Harry Slegh teedt tijdens deze training op als gastdocent. Hij heeft jarenlange ervaring als adviseur, managementrainer en als personal coach. Hij stimuleert persoonlijk leiderschap en professionele effectiviteit in complexe omgevingen.

Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw hebben samen de managementroman ´Het Rieten Dak´ geschreven, over de vorming van een vraaggerichte facilitaire organisatie.