Overslaan en naar de inhoud gaan

De waarde van facility management

Wat me opvalt, is een tweedeling in het denken over facility management. In de eerste plaats zij die een hogere betekenis voor facility management zoeken maar vaak vervallen in uitspraken als: we gaan nog meer klantbewust contracten afsluiten, we raken steeds meer verweven met het primair proces, pro-actief inspelen op de omgeving, we moeten gebruik maken van KPI’s, meer naar de klanten communiceren, verbinden met marketing, zorgen voor een veilige en warme werkomgeving enzovoort. Uiteindelijk samengevat in: we moeten meer professionaliseren.

Allemaal waar. Maar dat was 10 jaar geleden ook al zo. De titel boven het interview met Andre Leferink, (oud)voorzitter dan Facility Management Nederland in Facility Management Magazine van mei 2007 is veelzeggend: ‘De zoektocht naar toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen’.

Hoe langer ik er over nadenk hoe meer ik van mening ben dat deze discussie achterhaald is. Jazeker, facility management heeft een functie. Facility management is gericht op praktische ondersteuning van het primaire proces tegen zo min mogelijke kosten. Niet meer en niet minder. Op deze tweede manier bekeken is facility management mijns inziens reeds geprofessionaliseerd en kent ze haar betekenis en beperkingen.

Als aanhanger van deze tweede benadering in denken over facility management vallen mij twee dominante ontwikkelingen op: de verschuiving in het denken over de werkplek en toenemende mate van outsourcing.

De verschuiving in het denken over de werkplek. Daarin het idee centraal van anytime, anywhere, anyplace. (Degene die de oude Martine reclame nog herinneren herkennen hem wel!). Facility Manager Netty van der Linden formuleert het als volgt: Uitgaande van een praktische benadering: als kosten centrum biedt je ondersteuning. ‘door het verregaande mobiele karakter van de interne klant verplaatst het takenpakket zich naar andere gebieden.’Als facilitair manager moet je hierop kunnen inspelen en optimale ondersteuning aan bieden. Dit betekent vaak dat nieuwe technieken en kennis eigen moet worden gemaakt.

Een tweede trend is outsourcing. Dit thema krijgt steeds meer aandacht omdat steeds meer organisaties bezig zijn met de outsourcing van het facilitaire organisaties. De aandacht hiervoor bleek ook al uit het goed bezochte congres van Facto in 2006. Tijdens dit congres werden veel verschillende varianten gepresenteerd. Van totale outsourcing tot verschillende varianten. Op deze site gaan we aandacht besteden aan een variant van sourcingsstrategie: de regieorganisatie.

Ik denk niet dat facility management verdwijnt maar ik verwacht ook niet dat het belang hiervan in organisaties veel groter of kleiner zal worden dan dat het nu al is. Bovengenoemde ontwikkelingen horen bij het normale veranderingsproces in organisaties.

Dus wat mij betreft is er uiteindelijk weinig reden tot pessimisme of optimisme ten aanzien van ons vak.