Overslaan en naar de inhoud gaan

Het Rieten Dak, de vorming van een vraaggericht facilitair bedrijf

Het Rieten Dak is een managementroman over de vorming van een vraaggericht facilitair bedrijf ( zie de aankondiging).
Met het Rieten Dak streven Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw naar het overbrengen van kennis zonder droge stof en een directe aansluiting op de gebeurtenissen van alledag. Het boek is geschreven voor de facility manager en iedereen die het vakgebied een warm hart toedraagt.


Managementroman: Het Rieten Dak:Het boek bestaat uit twee delen. In deel één volgen we Karin Bouwer die als facility manager in anderhalf jaar tijd haar organisatie professionaliseert. In het tweede deel zijn technieken en voorbeelden opgenomen die direct kunnen worden toegepast in de dagelijkse praktijk.

Het Rieten Dak is in de zomer van 2006 uitgekomen. Het boek kwam voort uit de reactie op artikelen die wij voor facility management magazine hadden geschreven over facility management zoals de regieorganisatie, sturingsconcepten enzovoort. Sommigen vonden de artikelen erg technisch en de vraag was of we deze onderwerpen niet op eenvoudige manier konden vertellen. Naar aanleiding daarvan kwam het idee om een management-roman te schrijven waarin de thema’s die we wilden vertellen vanuit de praktijk aan bod komen. Dit heeft geleid tot Het Rieten Dak.