Overslaan en naar de inhoud gaan

Strategisch facility management

Wat is strategisch facility management? Hoe sluit de facilitaire functie aan op de primaire organisatie? Op welke wijze operationaliseer ik mijn facilitaire strategie? Welke instrumenten kan ik daartoe gebruiken? Hoe bewaak ik de kwaliteit van de facilitaire functie in relatie tot de behoeften? Allemaal vragen die aan de orde komen als we de richting willen geven aan de strategie van het facilitair bedrijf. In de periode van 2003 tot en met 2006 heb ik veel met Henk Rietveld aan deze vraagstukken gewerkt.

Als definitie van facilitaire strategie wordt gehanteerd:
dit project wordt gekozen voor de definitie: facilitaire strategie is de wijze waarop de missie en de doelen van de facilitaire organisatie worden gerealiseerd hetzij intentioneel en planmatig dan wel achteraf ontstaan.

Zie ook het artikel over facilitaire strategie: Strategisch facility management: een verkenning

Binnen een turbulente omgeving probeert de facilitaire organisatie steeds weer om haar missie te verwezenlijken door de doelen na te streven.Strategisch facility management richt zich op de invulling en uitvoering van de facilitaire strategie.

De facilitaire organisatie draagt bij aan de optimalisering van de kwaliteit en winstgevendheid van de organisatie.Het beheer en invulling van de facilitaire organisatie dient daarvoor aan te sluiten op de behoeften van de primaire organisatie. Om te helpen heb ik enkele jaren terug een schema gemaakt om specifiek de facilitaire functie te analyseren. Met behulp van de resultaten uit de analyse kunnen de bouwstenen van het facilitair bedrijf binnen de primaire organisatie worden benoemd.