Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat is de regieorganisatie?

Een algemene definitie van de regie- en de productiefunctie is de volgende:

De verzameling (uitvoerende) taken alsmede de inhoudelijke coördinatie van de taken wordt de productiefunctie genoemd. Richting en opdracht geven aan de uitvoering om de organisatiedoelstellingen te realiseren wordt de regiefunctie genoemd. Hieronder valt dus ook de strategische (advies) rol.

Hoewel de definitie in algemene zin aangeeft dat er een regie- en (verschillende) productie-eenheid (eenheden) zijn, vult elke organisatie op basis van de eigen kenmerken en behoeften regie en productie anders in. We constateren dus dat er niet één blauwdruk bestaat om de regie-organisatie in te richten en de productie-eenheden op afstand te plaatsen.

Deze definitie heb ik verder uitgewerkt in een artikel dat in Facto nummer 5 is verschenen.
'Naar een levensvatbare regieorganisatie' is hier te lezen.

Nog verder te lezen:

Op welke manier kan de regieorganisatie haar opdrachtgeversrol versterken op het gebied van sturen en controleren?

Dit was de onderzoeksvraag van Claudia Jung, studente aan de Fachhochschule für Techniek und Wirtschaft in Berlin. Zij heeft aan de hand van de uitbesteding van ICT, de verkenningen op het gebied van facilitaire uitbesteding en de vorming van een regieorganisatie bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Den Haag haar afstudeeronderzoek uitgevoerd. In haar onderzoek richt zij zich op hoe facilitaire organisaties zich in de praktijk hebben ontwikkeld en vorm hebben gegeven aan de uitbestedingsstrategie. Vervolgens onderzoekt zij hoe de opdrachtgeversrol zodanig kan worden versterkt om de kwaliteit van dienstverlening ook na de uitbesteding veilig te stellen. Aan de hand van 14 voorbeelden (BZK, EWS, Gemeente Dordrecht, Eemnes, Nuon, Parnassia, Delta Lloyd, Heineken en KLM verkent zij het onderwerp en komt tot aanbevelingen voor de inrichting van een regieorganisatie.

Het afstudeerverslag van Claudia Jung is hier te downloaden.

Op 19 en 26 mei 2008 en 2007 heb ik colleges gegeven aan de masters opleiding Facility Management van de Haagse Hogeschool.

De sheets die ik heb gebruikt zijn hier te downloaden.

De sheets van vorig jaar zijn ook nog beschikbaar.

De sheets zijn gebruikt tijdens de colleges van 16 en 23 april 2007 aan de masters opleiding. Download de sheets hier!