Overslaan en naar de inhoud gaan

Het DID model

Het DID model wordt gevormd door vier domeinen: Governance (Governance), Strategie (Strategy), Verbetering (Improvement) en Operatie (Operation). Elk domein (met daarbinnen activiteiten) kan wordt beschouwd vanuit vier perspectieven: dit zijn de perspectieven van Business (Business), Data (Data), Services (Services) en Technologie (Technology).

In het hart van het model zijn de vier sturingsconcepten opgenomen: Behoefte (Need), Waarde (Value), Missie (Mission) en Vermogen (Capability).

Deze vier sturingsconcepten zijn de drijvende krachten binnen business informatie management en expliciteren de spanning die bestaat tussen Behoefte en Waarde, en Missie en Vermogen. Het Vermogen (capability) van de organisatie wordt bepaald door de business behoeften en gerelateerde beleving van de waarde die nauw moeten aansluiten bij de missie van de organisatie.
Met de vier perspectieven wordt de essentiële samenhang van IT en Business benadrukt doordat evenveel aandacht wordt besteed aan de Business context waarbinnen informatie en technologie wordt gebruikt, de vereiste Data, de Services die de data beschikbaar maken en de onderliggende Technologie zoals applicaties en infrastructuur.

De activiteiten worden op verschillende niveaus binnen verschillende omgevingen van de organisatie (de domeinen) uitgevoerd.
Binnen het framework worden vier primaire domeinen voor het besturen, ontwikkelen en exploiteren van doelgerichte informatiediensten geïdentificeerd: Governance, Strategie, Verbetering en Operatie. Governance gaat over activiteiten met betrekking op onderzoeken, controleren, vorming van hiërarchie en het vaststellen van beleid. Het domein van Strategie is hoofdzakelijk gericht op de portfolio en levenscyclus terwijl de focus van Verbetering ligt op het wijzigen van bestaande of creëren van nieuwe informatiediensten. Tenslotte hebben de activiteiten binnen het domein Operatie betrekking op het dagelijks gebruik en exploitatie van informatiediensten.

Gezamenlijk vormen de vier domeinen, de vier perspectieven en de vier sturingsconcepten de 12 elementen van het DID model.
Door steeds de samenhang tussen deze vier perspectieven te bewaken met elkaar en met de sturingsconcepten van de organisatie: missie, behoefte, waarde en vermogen wordt effectiviteit van business informatiemanagement binnen de business veiliggesteld en daarmee de best mogelijke gebruikerservaring.