Overslaan en naar de inhoud gaan

Business Informatie Management

Digital Information Design

DID is de nieuwe generatie framework, opvolger van BISL, om informatiemanagers te ondersteunen bij het inrichten en uitvoeren van business informatie management. Het framework is opgezet vanuit het belang van gebruikers en de business. De gedachte achter DID is dat elk vernieuwings- en verbeteringstraject een cyclisch proces doorloopt van strategie formulering naar implementatie en uitvoering.

Dit is in het DID framework zichtbaar door de keten van beleid- en strategieformulering naar uitvoering in vier managementdomeinen: het GOVERNANCE domein, waarin de uitgangspunten en beleidsafspraken worden opgesteld, het STRATEGISCH domein waarin de (meer) jaren plannen worden opgesteld, vertaald worden naar concrete acties en waarin de beschikbare middelen worden toegewezen, het VERBETERINGS domein waarin de strategie wordt uitgewerkt zodat het kan worden geïmplementeerd in de OPERATIE. Om vervolgens weer te toetsen of de uitgangspunten die zijn opgesteld binnen GOVERNANCE nog valide zijn.

In DID Foundation en DID Practitioner wordt het framework uitgelegd. DID Foundation, dat in maart jl. is verschenen, bestaat uit twee delen: achtergrond van het model en toepassing van het DID framework. DID Practitioner is nu te downloaden via deze website. Meer info via onze linkedin groep.

 


meer op de DID foundation Homepage