Overslaan en naar de inhoud gaan

Errata / List of errors DID Foundation

Errata DID Foundation Nederlands

Geen enkel boek is foutloos. Op deze pagina vind je correcties die we bij een volgende druk van het (Nederlandstalige) boek verwerken.

Als je fouten vindt laat het ons weten via onze linkedin groep: Digital Information Design linkedin

  1. Pagina 40: Figuur 2.11 is een ankerpunt verkeerd gelabeld. Er staat: ‘1.4 Technologie verbetering’ en dit moet zijn ‘1.4 Technologie governance’. Het juiste figuur is:


  2. Pagina 107: KPI’s moeten zich richten op vier aspecten en niet vijf. Deze zijn: Waarde, Kwaliteit, Prestaties en Compliance. Door de foutieve layout lijkt het dat ‘Effectiviteit’ ook een aspect is. Deze hoort bij Kwaliteit. In het Engels: Quality (activity-based indicators to measure the quality rather than the effectiveness of how well we are doing the right things).
  3. Pagina 204, laatste alinea, eerste zin: 'fraemwork' is natuurlijk 'framework'

List of printing errors DID Foundation UK

No book is flawless. On this page you will find corrections that we will process in the next edition of the (UK) book.

If you find any errors please let us know through our linkedin group : Digital Information Design linkedin

Not one found yet.