Overslaan en naar de inhoud gaan

vragen die je in je eigen organisatie kunt stellen met behulp van het DID model (24 juli 2021)

Informatiemanagement in je eigen organisatie

Het DID model helpt jou de juiste vragen te stellen over de wijze waarop je binnen je organisatie informatie management hebt georganiseerd. De managementdomeinen en perspectieven helpen je om de vragen goed te richten. In de tabel hieronder vind je enkele voorbeeldvragen die je in elk managementdomein binnen DID kunt stellen.


Governance domein (Plan)

Strategie domein (Do)

Verbeter domein (Check)

Operatie domein (Act)

 

1.1 Business-governance

2.1 Business-strategie

3.1 Business-improvement

4.1 Business-operatie

Wie is binnen de organisatie verantwoordelijk voor het de beleidsontwikkeling ten aanzien van business services?

Wat is onze visie op informatie management en wat zijn de strategische thema’s en/of vraagstukken?

Hoe leiden de acties en vraagstukken gedefinieerd in de strategie tot verbetering van het ontwerp van de business services?

Hoe ondersteunen wij on gebruikers? Is het binnen Operatie gelukt om met de verbeterde services prestatie en klanttevredenheid te vergroten?

1.2 Data-governance

2.2 Data-strategie

3.2 Data-verbetering

4.2 Data-operatie

Wat is ons beleid ten aanzien van toegang en gebruik van data?

Wat is onze datastrategie en hoe organiseer ik de toegevoegde waarde?

Welke (verbeterde) eisen stel ik aan data en informatie
vanuit de business?

Hoe wordt onze data ingezet en wat is het resultaat? Wat is gebruik en kwaliteit van mijn data in relatie tot ons beleid?

1.3 Service-governance

2.3 Service-strategie

3.3 Service-verbetering

4.3 Service-operatie

Wat is ons beleid over het delen en uitwisselen van informatie/ services intern en extern?

Hoe hebben we onze service portfolio ontworpen en georganiseerd. Zijn alle business wensen gehonoreerd als het gaat over het definitieve service ontwerp (service design)

Waaraan moet onze service organisatie voldoen? Blijkt dat gewenste verbeteringen uit de strategie zijn gerealiseerd?

Hoe functioneert mijn service organisatie? Halen we onze doelen(targets)? Is business tevreden? Waarom niet?

1.4 Technologie- governance

2.4 Technologie-strategie

3.4 Technologie-verbetering

4.4 Technologie-operatie

Wat is ons beleid ten aanzien van (nieuwe) technologie)? Onderhouden, verbeteren of vervangen wij de bestaande technologie?

Welke keuzen worden gemaakt ten aanzien van gebruik en implementatie van technologie? Hoe raakt dit beleid?

Welke eisen stel ik aan het testen van nieuwe, verbeterde of bestaande technologie? Hoe testen wij onze technologie om zeker te stellen dat het werkt zoals het moet werken?

Hoe ondersteun ik met (nieuwe) technologie) in binnen de businessoperatie zodanig dat ik ervoor zorg dat de noodzakelijke diensten worden geleverd. Sluit de beschikbare technologie aan op de operationele behoeften?