Overslaan en naar de inhoud gaan

Regie en sourcing (tot en met 2009)

Aanbodgerichte facilitaire ondersteuning ontwikkelt zich naar vormen van vraaggerichte organisatie, shared services en regie. Kenmerkend voor deze verschuivingen zijn het streven naar betere en gedifferentieerde dienstverlening, schaalvoordelen en grotere flexibiliteit in sturing, professionaliteit en capaciteit. Een belangrijke determinant hierin is de mate van uitbesteding.
Wanneer alle (gewenste) facilitaire diensten en producten, inclusief het management daarvan worden uitbesteed aan één bedrijf, spreken we van maincontracting.
Hierdoor kan de ondersteunende organisatie zich meer oriënteren op de (toekomstige) behoeften van het primaire proces. Dit leidt tot schaalvoordelen, toegang tot expertise en nieuwe mogelijkheden die in de oude situatie moeilijker toegankelijk waren.

Er zijn verschillende meningen over de wenselijkheid van maincontracting. Wanneer het standaarddiensten betreft die niet schaars zijn en makkelijk te krijgen is het voor een organisatie makkelijk om te kiezen voor uitbesteding. Ook de omvang van een organisatie speelt een grote rol. Op dit moment lijkt het erop dat voornamelijk de grotere organisaties kiezen voor maincontracting.
Maincontracting heeft ook nadelen. Ervaringen uit de ICT-wereld laten zien dat totale uitbesteding op langere termijn tot problemen leidt als de dienstverlening of onderliggende techniek en behoeften van de interne klanten verschuift.